Loading...

  Sự cung ứng thông minh có thể dễ dàng chuyển đổi sang một tương lai lưu huỳnh thấp

  08/01/2020
  520

  Hạn mức lưu huỳnh toàn cầu 0.50% của Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế (IMO) đang định hình lại bức tranh nhiên liệu và các yêu cầu của dầu bôi trơn liên quan. Những thay đổi này có thể có tác động tài chính sâu rộng, vì thế các chuyên gia cung ứng phải hiểu rõ sự phân nhánh về việc lựa chọn nhiên liệu của họ...

  CHỌN ĐÚNG LỌC THEO TỪNG CỠ HẠT

  08/01/2020
  738

  Các hạt bụi và phấn hoa có kích thước khác nhau có thể gây hại cho môi trường, con người và máy mọc... Vì thế cần chọn đúng bộ lọc để đáp ứng đúng nhu cầu.

  Lưu trữ, xử lý và sử dụng nhiên liệu trên tàu

  08/01/2020
  571

  Giới thiệu

  Chúng tôi cung cấp chủ đề kỹ thuật này nhằm giải thích ISO 8217 về quy định các đặc điểm chấp nhận được đối với các sản phẩm nhiên liệu hàng hải. Những chủ đề này luôn cần có để đảm bảo nhiên liệu đang được cung cấp...

  Danh mục Tin tức

  Loading...

  Tin tức Hot

  Không có thông tin cho loại dữ liệu này